• دیوار ایده ـ نیاز نداری بذار، نیاز داری بردار

    خیلی از ما ایده‌هایی به ذهنمان می‌رسد که خودمان وقت یا سرمایه و امکانات و ... لازم برای اجرای آن را نداریم یا مثلا آن ایده منطقه‌ای است و اگر شخص دیگری آن را در منطقه و شهر متفاوتی اجرا کند برای ما ..

 دیوار ایده

نیاز نداری بذار، نیاز داری بردار